Skaber genstande identitet?

575,00 DKK

Vi gemmer – på kostbare ting, på skæve fund og ting, der minder os om nogen, som er betydningsfulde for os eller hjælper os til at huske på noget, vi har oplevet. Ting kan være svære at slippe. Men hvorfor gemmer vi egentlig? I undervisningsforløbet ”Identitet, slægt og fortælling” kommer eleverne til at opleve en overdådig verden af det danske kongehus’ mere end to tusinde gemte genstande, som særudstillingen ”Fra Kongehusets gemmer” rummer. I forløbet går vi på opdagelse i gemmerne og forholder os til, hvorfor vi gemmer og om genstande virkelig kan være med til at danne vores identitet ved at fortælle os om vores slægt og om os selv?

Kategori:

Vi gemmer – på kostbare ting, på skæve fund og ting, der minder os om nogen, som er betydningsfulde for os eller hjælper os til at huske på noget, vi har oplevet. Ting kan være svære at slippe. Men hvorfor gemmer vi egentlig? I undervisningsforløbet ”Identitet, slægt og fortælling” kommer eleverne til at opleve en overdådig verden af det danske kongehus’ mere end to tusinde gemte genstande, som særudstillingen ”Fra Kongehusets gemmer” rummer. I forløbet går vi på opdagelse i gemmerne og forholder os til, hvorfor vi gemmer og om genstande virkelig kan være med til at danne vores identitet ved at fortælle os om vores slægt og om os selv?

Genstandene i udstillingen fortæller om centrale begivenheder og personer, som har haft betydning, ikke kun for den kongelige familie, men også for den danske historie og vores nationale identitet. De fortæller om tidens mode, håndværk, nødvendighed og om, hvordan samfundets udvikling påvirker vores hverdagsliv. Men i vores egne private gemmer slumrer også værdifulde historier, om hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Forløbet sigter blandt andet mod at gøre eleverne opmærksomme på, at genstande kan have en værdi, ikke blot en økonomisk værdi, men også en historisk værdi, for den enkelte og for samfundet.
Ved at tage udgangspunkt i de gemte genstande skal eleverne diskutere, argumentere og redegøre for deres syn på genstandes værdi og på det at gemme for eftertiden.
Undervisningen er baseret på en differentieret tilgang, og eleverne bliver gennem forløbet inddraget som en aktiv del af undervisningen, hvor de får mulighed for at analysere udstillede genstande.
Gennem fælles diskussion udvælger eleverne genstande fra museets egen kuffert under princippet; hvornår har noget så meget værdi at det skal gemmes? Her vil ”hands-on” genstande være med til at åbne for dialogen og perspektiveringen af de forskellige genstandes betydning.
Afslutningsvis arbejder eleverne på egen hånd i udstillingen for til slut at besvare spørgsmålet: Skaber genstande identitet?

Forløbet foregår i særudstillingen “Fra Kongehusets gemmer” på Amalienborg, Christian 8.s Palæ.

Målgruppe: 4. til 6. klasse samt 7. til 9. klasse (max. 28 elever)
Fag: Dansk, billedkunst, historie og samfundsfag.
Varighed: 90 minutter (Der er mulighed for at bestille et forløb på 60 min. Kontakt venligst bookingen og hør nærmere herom.)
Pris: 575,-

Undervisningen understøtter folkeskolens fagmål for fagene historie, dansk og samfundsfag:
• Eleverne skal opnå viden om, at de er historieskabte og historieskabende.
• Eleverne skal udvikle personlig og kulturel identitet.
• Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer.
• Eleverne skal vide, at de er aktive deltagere i et demokratisk samfund.

Fortrydelse ved køb af bookede produkter

I tilfælde af afbestilling vil et afbestillingsgebyr på 150 kr. forfalde til betaling, hvis turen afbestilles mere end 14 dage før. Ved afbestilling mindre end 14 dage før tidspunktet for turen, vil turens fulde pris blive opkrævet.

Hvis du fortryder købet, skal bookingafdelingen kontaktes på:
Tlf.nr.: 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10:00 til 12:00.
E-mail: booking@kosa.dk


Se hvad vi ellers tilbyder i shoppen