Det nye demokrati – da kvinderne fik stemmeret

Fra: 575,00 DKK

Undervisningsforløbet belyser en af de store ændringer i det danske samfund siden grundlovens indførelse i 1849. Den 5. juni 1915 underskriver Christian X. modvilligt grundlovsændringen, som blandt andet giver kvinderne stemmeret.

Varenummer: 40321 Kategori:

Undervisningsforløbet ”Det nye demokrati – da kvinderne fik stemmeret” belyser en af de store ændringer i det danske samfund siden grundlovens indførelse i 1849. Den 5. juni 1915 underskriver Christian X. modvilligt grundlovsændringen, som blandt andet giver kvinderne stemmeret.

“På ét sted kan kvinderne ikke undværes, og det er i hjemmene. Her kan kvindens indflydelse ikke erstattes; thi gennem barnets kærlighed til hjemmet vækkes kærligheden til vort fælles hjem, Danmark”.

Kong Christian X.
5. juni 1915, Kvindernes Valgretstog.

Danmark var det fjerde land i verden, hvor kvinderne fik stemmeret. Men hvordan gik det til, og hvad gik forud for, at kvinderne ikke længere blot ville passe hjem og børn?
Sammen med læringspiloten undersøger eleverne, hvilke kønsroller kongen og dronningen repræsenterede i tiden 1860 og frem til 1915. Med fokus på baggrunden for ændringen af grundloven klædes eleverne på, så de selv kan reflektere over og argumentere for synspunkter for og imod indførelse af stemmeret til kvinder.  I grupper arbejder eleverne med datidens kilder, så de selv kan formulere en tale for og imod stemmeret. En tale, som eleverne afslutningsvis holder på talerstolen i gallasalen – dér, hvor Christian X. for 100 år siden holdt sin berømte tale ved kvindernes Valgretstog og den store forsamling af kvindeforkæmpere.

Undervisningen understøtter folkeskolens fagmål for fagene historie, dansk og samfundsfag:
– Eleverne skal opnå viden om, at de er historieskabte og historieskabende.
– Eleverne skal udvikle personlig og kulturel identitet.
– Eleverne skal vide, at de er aktive deltagere i et demokratisk samfund.

Forløbet henvender sig også til ungdomsuddannelserne. Her sættes fokus på kvindebevægelserne, og der stilles skarpt på argumenter for og imod kvinders stemmeret. Gennem dialogbaserede øvelser diskuteres de samfundsforhold og ændringer, som gik forud for det demokrati og samfund, som vi kender i dag.
Med udgangspunkt i nutidige avisartikler perspektiveres der frem til i dag, hvor spørgsmålet om medborgerskab og ligestilling diskuteres.

Undervisningen understøtter de faglige mål og indhold i fagene historie, dansk og samfundsfag:
• Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden.
• Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed.
• Sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.
• På et fagligt grundlag kunne argumentere for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog og diskutere en faglig problemstilling.

Fag:   Historie, dansk, samfundsfag.
Målgruppe: 7. – 10. klassetrin samt ungdomsuddannelser (max. 28 elever)
Varighed:   90 min.
Pris:   575 kr.

For ungdomsuddannelser: Noter venligst niveauet for klassen i bemærkningsfeltet, når forløbet bookes.

Fortrydelse ved køb af bookede produkter

I tilfælde af afbestilling vil et afbestillingsgebyr på 150 kr. forfalde til betaling, hvis turen afbestilles mere end 14 dage før. Ved afbestilling mindre end 14 dage før tidspunktet for turen, vil turens fulde pris blive opkrævet.

Hvis du fortryder købet, skal bookingafdelingen kontaktes på:
Tlf.nr.: 3318 6055. Telefonen er åben tirsdag til fredag kl. 10:00 til 12:00.
E-mail: booking@kosa.dk


Se hvad vi ellers tilbyder i shoppen